Yutdışında Kültür Şoku

Edu-Vizyon-Yurtdisi-Egitim-Danismanligi

Özelikle yurtdışında eğitim programlarına katılan öğrencilerin ilk haftalarda yaşamış olduğu duygusal boşlukta kültür şoku olarak tanımlanabilir. Ama daha detaylı bir şekilde kültür şokunu inceliyoruz.

Kültür şoku, bir kültürden diğer bir kültüre geçiş yapan bireylerin, yeni kültüre uyum sağlamakta ki zorluklar, sıkıntılar, bunalımlar ve gösterdikleri tepkilere denmektedir. Kişiler hiç alışık olmadıkları bir kültürün içine girdiği zaman ister istemez psikolojik yönden olumsuz bir biçimde etkilenirler. Bu etkilenmenin derecesi, kültürler arasındaki farklılığa bağlı olarak değişmektedir. Ancak insan davranışlarının esnekliği, farklar ve değişimler karşısında insanların hemen kültürel şoka girmelerini engeller. Kültürel değişme, eskiyi koruma düşüncesi ve çabası, psikolojik ve sosyal faktörler kültür şokunu hızlandıran ana etkenlerdendir

İnsanlar yeni kültürlerin içine girdiklerinde, kendi toplumsal kültürlerinde gösterdikleri davranış şekilleri bu yeni kültürel ortamda sarsılır ve bu durum kişileri olumsuz etkiler. Kişinin yeni ortama uyum gösterebilmesi için belli bir zamanın geçmesi gerekir. Bu zamana uyum süreci denilir ve kişiler ancak bu zamanın sonunda içinde bulunduğu kültüre uyum gösterir.

Uyum süreci kişiden kişiye değiştiği gibi kültürler arası farklılığa bağlı olarak da değişir. İçinde yetiştiği kültürel ortamda öğrendikleri, yeni girdiği kültürel ortamdan ne kadar farklı olursa uyum süreci o kadar uzar.

Kültür şoku, bir kaç aydan dört beş seneye kadar sürebilir. Bu süreç daha önce değişik kültürlerde bulunup bulunmadığına, yaşına, cinsiyetine, ilgi alanına, tahsil derecesine gibi özelliklere göre değişebilir.

Kültür şoku, evreler halinde yaşanır. Genellikle depresyon bu aşamada görülür. Bu evre kişiden kişiye değişkenlik göstermekle birlikte 1 veya 3 ay sürebilir. Bu evrede kişi hem kendisiyle hem de yeni içine girdiği ortamla mücadele gösterir. Endişe aşamasının bitişiyle, kişi kabullenme aşamasına girer. Kabullenme aşaması, en uzun süre yaşanan aşamadır ve geri dönüş aşamasına 1 veya 2 hafta kalana kadar devam eder. En rahat geçirilen aşama kabullenme evresidir. Artık kişi yeni girmiş olduğu ortamı, tanıştığı insanları kabullenmiş ve onlarla beraber yaşamaya alışmıştır. Bu aşama kişinin mutlu olduğu aşamadır. Bu aşamanın bitişiyle geri dönüş aşaması başlar.

Geriye dönüş kişide ayrı bir kültür şoku yaşatabilir. Çünkü yukarıda yazılan süreçleri kişi tekrar yaşamaya başlayacaktır ve tekrar eski ortama uyum, tekrar eski ortamı kabullenme kişide bitkinlik yaratabilmekte hatta depresyona girmesine sebep olabilmektedir.

Leave a Reply