Özelikle yurtdışında eğitim programlarına katılan öğrencilerin ilk haftalarda yaşamış olduğu duygusal boşlukta kültür şoku olarak tanımlanabilir. Ama daha detaylı bir şekilde kültür şokunu inceliyoruz. Kültür şoku, bir kültürden diğer bir kültüre geçiş yapan bireylerin, yeni kültüre uyum